VIK

UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

ES projektų rengimas ir administravimas


VIK komandos nariai suteiks Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertins projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. galimybes, parengs paraiškas finansavimui gauti bei padės administruoti ES paramą gavusius projektus.

 

Šiuo metu siūlome rengti paraiškas pagal šias priemones:

Kūrybiniai čekiai COVID-19

(planuojama kvietimo data: 2021 m. I ketv.)

(Finansuojamos veiklos: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas)

E-verslo modelis COVID-19“ 

(planuojama kvietimo data: 2021 m. I ketv.)

(Remiama veikla: e-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų ir produktų (gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) produktų elektroninę prekybą ir pristatymą: (1) nuotolinių darbo vietų sprendimų diegimas, (2) e-pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas)


Prieš pradedant rengti projektus, siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą, suteiksime Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertinsime projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. galimybes. Vėliau Jums priėmus sprendimą teikti paraišką dėl ES struktūrinių fondų paramos, parengsime visą privalomą projekto dokumentaciją (užpildysime paraišką, sudarysime projekto biudžetą, parengsime investicinį projektą ir/ar galimybių studiją ir/ar verslo planą bei padėsime surinkti reikalingą dokumentaciją). Pateikus projektą vertinimui, esant poreikiui, jo vertinimo metu pagal nustatytus reikalavimus tikslinsime pateiktą informaciją, pateiksime papildomai paprašytą dokumentaciją. Projektui suteikus paramą, padėsime Jums projektą administruoti. Administruojant projektus, VIK komandos nariai parengs pirkimų dokumentaciją, konsultuos visais procedūriniais pirkimų klausimais, teiks konsultacijas projekto įgyvendinimo klausimais, rengs projekto tarpines ir galutines ataskaitas bei mokėjimo prašymus, konsultuos projekto išlaidų tinkamumo klausimais ir visais kitais su projekto administravimu susijusiais klausimais.