VIK

UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

Verslo planų rengimas ir projektų finansavimo organizavimas


VIK komandos narių sukaupta patirtis, įgytos žinios ir pasiūlyti sprendimai leidžia bendrovių vadovams ir savininkams priimti svarbius sprendimus, sėkmingai įgyvendinant įvairius projektus. Bendradarbiaudami su daugeliu Lietuvos finansinių institucijų, galime Jums pasiūlyti optimaliausią ir patraukliausią finansavimo šaltinį. 

VIK komandos nariai parengs verslo planą (projekto finansavimo planą), įvertins finansavimo poreikį, pasiūlys optimaliausią finansavimo struktūrą bei rekomenduos geriausią finansavimo šaltinį.


Verslo planus rengiame:


Bankams ir kredito unijoms (siekiant gauti finansavimą)

Investuotojams (siekiant pritraukti investicijas ar rasti investuotoją)

Užimtumo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (siekiant įgyti (neįgaliųjų) socialinės įmonės statusą)

Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (siekiant gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje)

Lietuvos bankui (siekiant  teikti finansines paslaugas, t.y. siekiant įgyti mokėjimo įstaigos veiklos licenciją, siekiant tapti draudimo brokerių įmone ir t.t.)

Kitiems suinteresuotiems asmenims